שורשי הפוליטיקה הישראלית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 12-14 סמסטר א' בניין 410 חדר 226

סילבוס

תואר ראשון / שני

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
מיקום: 
404/102