"מדינה עברית-עלייה חופשית" האומנם?-מדיניות העלייה של התנועה הציונית ומדינת ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 20-18, שנתי

. סילבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
מיקום: 
404/102