הורדוס המלך וממלכתו

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א',10-12, סמסטר ב'

סילבוס

תואר ראשון ,שנים ב-ג

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

במסגרת הקורס ישולב סיור בעיר דוד