קברים ונוהגי קבורה בארץ ישראל בעת העתיקה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 20-18, סמסטר ב'

סילבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

במסגרת הקורס ישולב סיור בעיר דוד