רפואה וחומרי מרפא בארץ-ישראל הקדומה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א', 14-12, שנתי.

תואר ראשון כל השנים בחירה

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי