על אבן, חרס וגומא, סוגיות באפיגרפיה בארץ ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 10-8, סמסטר ב'

הרצאה

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
מיקום: 
יהדות 410 חדר 225