א"י בתקופת המשנה והתלמוד

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 20-18, סמסטר ב', בניין 410 חדר 226

הרצאה

סילבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
מיקום: 
יהדות 410 חדר 225