בקצה האימפריה: ערי המזרח הרומי הקרוב

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 10-8, שנתי

סמינריון

סלבוס

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
מיקום: 
604/061