הפוליס בארץ ישראל

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב, 14-16, שנתי, בניין 410 חדר 225

סילבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי