ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 18-20, סמסטר ב'

סלבוס

תואר ראשון שנה א - מבוא

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי