ארכיאולוגיה חברתית בימי בית שני

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א 18-16, שנתי,

סלבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי
ספרות עזר: 

תואר ראשון שנה ב', ג'

תואר שני ושלישי.

מיקום: 
חדר מחלקה