מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 10-8, שנתי

סלבוס

תואר ראשון שנה א' חובה

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי