התכלת בתנ"ך

תאריך: 

======================================================================

שאלה: 

. האם ידוע כיום בוודאות מאיזה צבע התכלת שנזכרה בתנ"ך?

2. האם ידוע אם בתקופת התנ"ך כשאמרו תכלת (בספרות העת העתיקה) הכוונה הייתה דווקא לתכלת שמופקת מחילזון או לצבע בכלל?
 
אריק

======================================================================= 

  התשובה:

פרופ' זהר עמר

התנ"ך כדרכו אינו עוסק בזיהוי המונחים שבהם הוא משתמש, ואינו מגלה מה טיבה של ה"תכלת" שהוא מזכיר. אך מהקשר הפסוקים ברור שהתכלת נחשבה כאחד מסממני הצביעה היקרים ביותר בעולם הקדום.

 

הזיהוי של צמחים ובע"ח מבוסס לרוב על תרגומים ופירושים קדומים והקשר בין התכלת לחילזון מובא בשני הקשרים:

א) מסורת חז"ל (תוספתא, מנחות ט, טז).

 ב) הנחה שקיימת בקרב רוב החוקרים שה"ארגמן" וה"תכלת" הם ממוצא אחד, ונבדלים רק בגוון. לפי תרגום השבעים, הקדום ביותר בידינו, הארגמן הוא ה"פורפורה" – שעל פי ספרות הטבע היוונית הוא כינוי לחלזונות הארגמונים (Murex) שמהם הפיקו את הצבע היוקרתי ביותר בזמנם.

ג) אין וודאות מוחלטת לגבי הגוון המדוייק של התכלת, ויש ראיות לכל אחת מהשיטות: כחול בהיר, כחול כהה, סגול וירקרק.

 

להרחבה, ראו ז' עמר, ספר הארגמן, תשע"ד.

בברכה, 

פרופ' זהר עמר

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן