פרקי טבע במקרא

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום א' 8-10, סמסטר א'

 

סילבוס

תואר ראשון / תואר שני

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי