פסיפס בא"י בתקפה ההלניסטית, הרומית והביזנטית

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד',10-12, סמסטר א'.

סילבוס

תואר ראשון / שני

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי