יסודות הסקר

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ד', 10-8 סמ' א' , בניין 410 חדר 225

סילבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי