מלגות

מלגה מטעם מכון זבוטינסקי בישראל מועד אחרון להגשה 1 ביוני 2016

/files/lisa/shared/mlgh_mtm_mkvn_zbvtynsqy.pdf

מלגה לתיזה בנושא יהודי ביזרט בתקופת השואה . 

/files/lisa/shared/mlgh.pdf