English שלחו לחבר

פרופ' אסטר שון זליג

דוא"ל
shawnzelig@gmail.com
שעות קבלה
ביום ב בין השעות 11:30-10:00
קורות חיים
מחקר

מתמחה בתולדות ארץ-ישראל בתקופת בית ראשון ובקשרים הפוליטיים והספרותיים בין ישראל לאשור בתקופה זו. הוא חוקר את התגובות הספרותיות בישראל לאימפריאליזם האשורי במאה השמינית ובמאה השביעית, ואת הרקע ההיסטורי לנבואות בהושע ובישעיה א-לט. כמו כן הוא עוסק בקשר בין חקר הנאראטיב (narratology) להיסטוריוגרפיה המקראית. ספר בנושא הmelammu  האכדי והשפעתו על הספרות המקראית יראה אור בחדשים הקרובים. 

תאריך עדכון אחרון : 13/06/2021