English שלחו לחבר

פרופ' שילה מרגלית

דוא"ל
margalitshilo@gmail.com
מחקר

חוקרת בדרגת פרופסור חבר, במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה, עומדת בראש המדור לחקר נשים ומגדר ביישוב ובישראל, כיהנה כראש מחלקה בשנת תשס"ח.

תחומי התעניינות: תולדות החברה, התרבות וההתיישבות ביישוב היהודי בארץ ישראל במאות התשע עשרה והעשרים, ובמיוחד תולדות נשים ומיגדר.

מחקרים בולטים בשנים האחרונות: נסיכה או שבוייה? החוויה הנשית של היישוב הישן, 1840 - 1914, הוצאת אוניברסיטת חיפה, תשס"ב (400 עמ'),  זוכה בפרס בהט; הקול הנשי הירושלמי, כתבי למדניות מן המאה התשע עשרה, הוצאת דינור של האוניברסיטה העברית, תשס"ד;  Princess or Prisoner? Jewish Women in Jerusalem, 1840 - 1914, Brandeis University Press and University Press of New England,  Hanover and London, 2005; "a finalist" in the National Jewish Book Award.

אתגר המיגדר, נשים בעליות הראשונות ספריית הילל בן חיים, הקיבוץ המאוחד, תל אביב, 2007

 

ספרים שיצאו לאור פרי עבודות מ.א. ודוקטורט שנכתבו בהנחיית פרופ' מרגלית שילה

פרסומים

רשימת פרסומים 2020

פרופסור מרגלית שילה

המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס)

הפקולטה למדעי היהדות

אוניברסיטת בר אילן

 

 

 

תאריך עדכון אחרון : 13/06/2021