English שלחו לחבר

פרופ' מאיר אהרן

דוא"ל
arenmaeir@gmail.com
משרד
מעבדה של חפירות תל צפית, מרתף בניין יהדות (בניין 410)
שעות קבלה
יש לתאם מראש (בדוא"ל)
קורות חיים
מחקר

אודות: תואר ראשון בארכיאולוגיה והיסטוריה של עם ישראל (אוניברסיטה העברית - 1986); דוקטוראט בארכיאולוגיה (אוניברסיטה העברית - 1997); פוסט-דוקטוראט (Massachusetts Institute of Technology - 2003)

תחומי התמחות ועניין: ארכיאולוגיה של א"י וסביבותיה בתקופת הברונזה והברזל (ארכיאולוגיה מקראית); הפלשתים ותרבותם; חפירות תל צפית/גת (http://www.dig-gath.org/); שילוב בין ארכיאולוגיה ומדעים

פרסומים

תאריך עדכון אחרון : 13/06/2021