קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-343 ירושלים הקדושה - התגליות הארכיאולוגיות אחר רגב איל
16-627 ראשית הנצרות בארץ-ישראל אחר רגב איל
16549 בית המקדש והחברה היהודית בימי בית השני אחר רגב איל
16-0025 ארכיאולוגיה חברתית בא"י תואר ראשון רגב איל
16-332 כתות וכיתות בארץ ישראל בימי הבנית השני תואר ראשון רגב איל
16-312 מוסלמים, נוצרים ויהודים: א' מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות'מאני תואר ראשון רובין יונתן
16-016 מבוא לביבליוגרפיה אחר רובין יונתן
16-0026 המסדרים הצבאיים בממלכת ירושלים הצלבנית תואר ראשון רובין יונתן
16-0024 הצלבנים בממלכתם: כובשים צמאי דם או מתיישבים סובלניים? תואר ראשון רובין יונתן
16-0023 סוגיות בהיסטוריה ההתיישבותית של ארץ ישראל בתקופה הצלבנית אחר רובין יונתן
16-107 מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-0014 "שצת ובצת ופי מצורבה וחנותה": הגלל המערבי במבט רב-תחומי תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-828 מקיבוץ למושב עולים - סוגיות בהתיישבות, בישוב ובמדינה אחר רוזנברג-פרידמן לילך
16-785 המושבה העברית בארץ ישראל תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך