קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-230 נומיסמטיקה ומטבעות תואר ראשון זיסו בועז
16-0012 סוגיות נבחרות בארכיאולוגיה של ארץ-יהודה בתקופה הרומית והביזאנטית תואר ראשון זיסו בועז
16-570 קברים וקבורה בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד תואר ראשון זיסו בועז
160018 עולים לרגל ומקומות קדושים: מסורות ארץ הקודש בין יהדות, נצרות ואסלם תואר ראשון יגור משה
16-838 התהוות מרכז הארץ בעת החדשה תארים מתקדמים כהן-הטב קובי
16-454 תיירות ושימור בירושלים ובתל-אביב בעת החדשה תארים מתקדמים כהן-הטב קובי
16-837 ירושלים בינוי בירה 1948-1967 תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-025 שיטות מחקר בין-תחומייות תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-0022 ירושלים בעת החדשה 1948-1800 תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-130 מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל תואר ראשון מאיר אהרן
16-178-01 Biblical Archaeology: The Archaeology of Israel and Judah in the Iron Age תואר ראשון מאיר אהרן
16-875 תרגיל מעשי ארכיאולוגיה מקראית של השדה חפירה בתל צאפי אחר מאיר אהרן
16-187 תרגיל מעשי ארכיאולוגיה מקראית של השדה בחפירות בתל צאפי תואר ראשון מאיר אהרן
16188 תרגיל מעשי ארכיאולוגיה מקראית של השדה בחפירות בתל צאפי תואר ראשון מאיר אהרן
16-252 הכרת החי בא"י אחר נתן משה
16-002 שמירת טבע בא"י – היבטים חדשים אחר נתן משה
16-0028 מחלקות בארכיאולוגיה של ירושלים לאור התגליות החדשות תואר ראשון עוזיאל יוסף
16-0027 חולי ומרפא בא"י הקדומה אחר עמר זהר
16-0030 צמחי תרבות ובר בשימוש האדם בת העתיקה תואר ראשון עמר זהר
16-326 עולם החקלאות והצומח תואר ראשון עמר זהר
16-305 תולדות הרפואה בא"י בתק' המקרא ועד לתק' הבינטית תואר ראשון עמר זהר
16-807 עיירות הפיתוח בישראל אחר פיקאר אבי
16-093 שורשי הפוליטיקה הישראלית אחר פיקאר אבי
16-0008 התיישבות בנגב בעת החדשה- מהמצפים ועד חוות תואר ראשון פיקאר אבי
16-413 דת ומדינה במדינת ישראל תואר ראשון פיקאר אבי
16-412 דתיים וחילוניים בציונות ובישוב היהודית בא"י עד קום המדינה אחר פיקאר אבי
16-547 ירושלים בתקופה הצלבנית אחר פרידמן איוון
16-942 מלחמות ישראל : ממבצע קדש למלחמת יום הכיפורים תואר ראשון קרויזר גד
16-781 מלחמות ישראל מראשית המנדט עד מלחמת העצמאות תואר ראשון קרויזר גד
16-0033 פרקים נבחרים ביחסי נוף-אדם אחר רביב דביר
16-0035 סוגיות בארכיאולוגיה תואר ראשון רביב דביר
16-0040 יסודות הגיאוגרפיה הפיסית תואר ראשון רביב דביר
16-101 מכינה לטופוגרפיה וקריאת מפה תואר ראשון רביב דביר
16-0039 חבלים ומקורות בארץ שראל תואר ראשון רביב דביר
16-0031 ארכיאולוגיה יישומית תואר ראשון רביב דביר
16-0032 ארץ יהודה תואר ראשון רביב דביר
16-621 ארץ ישראל בתקופת החשמונאים ובית הורדוס אחר רגב איל
16-214 ארץ ישראל בתקופת הבית השני תואר ראשון רגב איל
16-286 The Dead Sea Scrolls: An Introduction אחר רגב איל
16-269 ירושלים בימי הבית השני, ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור התגליות החדשות אחר רגב איל