קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-151-01 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית הקדומה תואר ראשון זיסו בועז
16-340-01 מרישה ובית גוברין אחר זיסו בועז
16152 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה הרומית המאוחרת הביזנטית תואר ראשון זיסו בועז
16-539 בידור להמונים ביון, רומא וארץ-ישראל תואר ראשון זיסו בועז
16-203 מרד בר כוכבא תואר ראשון זיסו בועז
16-528 ארכיאולוגיה של השדה תואר ראשון זיסו בועז
16-0001 ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה: חיי יום-יום בצל המאורעות ההיסטוריים אחר יגור משה
16-025 שיטות מחקר בין-תחומיות תארים מתקדמים כהן-הטב קובי
16-802 עיר וכפר בארץ ישראל בעת החדשה תארים מתקדמים כהן-הטב קובי
16-007-01 הציונות והים בעת החדשה תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-434-01 מקומות קדושים בארץ ישראל בעת החדשה תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-082 ירושלים בעת החדשה 1967-1800 תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-130-01 מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל תואר ראשון מאיר אהרן
16-524-01 "להכות בברזל": נושאים בוערים ומחלוקות על הארכיאולוגיה של א"י בתק' הברזל אחר מאיר אהרן
16-178-01 Biblical Archaeology: The Archaeology of Israel and Judah in the Iron Age תואר ראשון מאיר אהרן
16-883 פולחן ומקדשים בתקופת המקרא אחר מאיר אהרן
16-252 הכרת החי בא"י אחר נתן משה
16-002 שמירת טבע בא"י – היבטים חדשים אחר נתן משה
16-180 פרקי טבע במקרא אחר עמר זהר
16-306 תולדות הרפואה בארץ ישראל מימי הביניים ועד העת החדשה תואר ראשון עמר זהר
16-314 סוגיות בריאליה של ארץ-ישראל לאור תעודות הגניזה תואר ראשון עמר זהר
16-028 תולדות עולם החי בארץ ישראל תואר ראשון עמר זהר
16-465 "סלאח פה זה ארץ-ישראל"- עליה, קליטה והתיישבות בעשור הראשון של מד"י אחר פיקאר אבי
16-466 חלוצים ומוחלשים-התיישבות ופיזור אוכלוסייה בעשור הראשון אחר פיקאר אבי
16-467 ילדי תימן הנעלמים-פולמוסים עכשווים על פרשיות היסטוריות תואר ראשון פיקאר אבי
16-483 ישראל 1967-1949 בטחון , חברה וכלכלה תואר ראשון פיקאר אבי
16-487 המזרוחניקים והמזרחיים-הציונות הדתית ויהודי ארצות האסלם אחר פיקאר אבי
16-547 ירושלים בתקופה הצלבנית אחר פרידמן איוון
16-783 מלחמות ישראל ערב ממלחמת העצמאות לקדש תואר ראשון קרויזר גד
16-781 מלחמות ישראל מראשית המנדט עד מלחמת העצמאות תואר ראשון קרויזר גד
16-626 אדם ונוף בארץ מנשה: היבטים גיאוגרפיים, היסטורים וארכיאולוגיים אחר רביב דביר
16-105 מבוא לגיאומורפולוגיה תואר ראשון רביב דביר
16-104 יסודות הגיאוגרפיה הפיסית תואר ראשון רביב דביר
16-101 מכינה לטופוגרפיה וקריאת מפה תואר ראשון רביב דביר
16343 ירושלים הקדושה - התגליות הארכיאולוגיות אחר רגב איל
16214 ארץ ישראל בתקופת הבית השני תואר ראשון רגב איל
16-286 The Dead Sea Scrolls: An Introduction אחר רגב איל
16-269 ירושלים בימי הבית השני, ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור התגליות החדשות אחר רגב איל
16-229 כתות קומראן: חברה, הלכה ואידיאולוגיה אחר רגב איל
16-627 ראשית הנצרות בארץ-ישראל אחר רגב איל