קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-802 עיר וכפר בארץ ישראל בעת החדשה תארים מתקדמים כהן-הטב קובי
16-007-01 הציונות והים בעת החדשה תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-434-01 מקומות קדושים בארץ ישראל בעת החדשה תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-082 ירושלים בעת החדשה 1967-1800 תואר ראשון כהן-הטב קובי
16-0001 ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הקדומה: חיי יום-יום בצל המאורעות ההיסטוריים אחר יגור משה
16-151-01 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית הקדומה תואר ראשון זיסו בועז
16-340-01 מרישה ובית גוברין אחר זיסו בועז
16152 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה הרומית המאוחרת הביזנטית תואר ראשון זיסו בועז
16-539 בידור להמונים ביון, רומא וארץ-ישראל תואר ראשון זיסו בועז
16-203 מרד בר כוכבא תואר ראשון זיסו בועז
16-528 ארכיאולוגיה של השדה תואר ראשון זיסו בועז
16-536 חברות מסורתיות בארץ ישראל וברחבי העולם: ציידים, לקטים וחקלאים תואר ראשון ויס אהוד
16-526 צמחים בשירות האדם חלק א תואר ראשון ויס אהוד
16-529 צמחים בשירות האדם חלק ב תואר ראשון ויס אהוד
16-250-01 יסודות הבוטניקה תואר ראשון ויס אהוד
16-250-02 יסודות הבוטניקה - מעבדה תואר ראשון ויס אהוד
16-099 צומח ארץ ישראל אחר ויס אהוד
16-447 האומיים ושלטונם בארץ ישראל תואר ראשון דרורי יוסף
16-538 ירושלים אחרי מסעי הצלב תואר ראשון דרורי יוסף
16-319 אלים ואלות ומקדשים-מקדשים ופולחן בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל תואר ראשון דגן עמית
16-089 "מהודו ועד כוש" ההיסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופה הפרסית תואר ראשון דגן עמית
16-094 אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי-ארץ" ההיסטוריה של ה"פניקים" ותרבותם החומרית תואר ראשון דגן עמית
16-0002 "כתב את"-השפעתה של הארכיאולוגיה על הבניית זהות ומורשת תואר ראשון דגן עמית
16-448 שיתוף בצל עימות : ערים מעוברות בתקופת המנדט תואר ראשון גורן תמיר
16-550 חיפה בעת החדשה: מכפר דייגים לבירת הצפון תואר ראשון גורן תמיר
16-551 מיעוטים, דתות ועדות במרחב חיפה והכרמל תואר ראשון גורן תמיר
16-552 שלטון מקומי והיחסים בין יהודים לערבים 1882-1948 תואר ראשון גורן תמיר
16-553 הציונות ויחסי שכנות: היחסים בין תל אביב יפו 1909-1949 תואר ראשון גורן תמיר
16-554 יחסי יהודים-ערבים וחיי היום יום בתקופת המנדט תואר ראשון גורן תמיר
16-079 ההתפתחות העירונית של ערי החוף בעת החדשה: חיפה, יפו ותל אביב תואר ראשון גורן תמיר
16-237 פסיפס בא"י בתקפה ההלניסטית, הרומית והביזנטית אחר ברוך אייל
16-224 הורדוס המלך וממלכתו תואר ראשון ברוך אייל
16-449 בני אדם הקימוה – ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים תואר ראשון ארנון מרום נעמה
16-202 קרמיקה קדומה אחר אריה ערן
10-172 עשה ואל תעשה: סדנה לעיבוד ולפרסום קרמיקה תארים מתקדמים אריה ערן
16-215-01 ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד תואר ראשון אקר אבנר
16-158-01 על אבן, חרס וגומא, סוגיות באפיגרפיה בארץ ישראל תואר ראשון אקר אבנר
16-651 עיונים בארכיאולוגיה קלאסית תואר ראשון אקר אבנר
16-656-01 ביצורים בא"י ההלניסטית, רומית ביזנטית תואר ראשון אקר אבנר
16-533 "ארכיאולוגיה כהרפתקאה"-תולדות הארכיאולוגיה בא"י וסביבותיה תואר ראשון אקר אבנר