קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-612 הגיאוגרפיה של הקהילה הנוצרית תואר ראשון שוורץ יהושע
16-140 מבוא לגיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל בתקופת בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד תואר ראשון שוורץ יהושע
16-806 בעיות נבחרות בגיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד תואר ראשון שוורץ יהושע
16-107 מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-421 משפחה בראי התקופה: תדמית ומציאות במשפחה הארצישראלית לנוכח תמורות היסטוריות, 1960-1882 תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-455 העמק, ההר ומה שביניהם: היבטים היסטוריים, גיאוגרפיים וארכיאולוגיים בעמק החולה ורמות נפתלי תארים מתקדמים רוזנברג-פרידמן לילך
16-722 "המדינה שבדרך" 1939 - 1949 תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-323 נלחמים ומרפאים בארץ הקודש: המסדרים הצבאיים בממלכה הצלבנית תואר ראשון רובין יונתן
16-324 מסע הצלב הראשון: קריאה בתיאוריהם של עדי ראיה תואר ראשון רובין יונתן
16-312 בין מוסלמים, נוצרים ויהודים: ארץ ישראל מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות'מאני תואר ראשון רובין יונתן
16-867 עלייה לרגל ומקומות קדושים בארץ ישראל הצלבנית תואר ראשון רובין יונתן
16-327 ארכיאולוגיה חברתית בימי בית שני אחר רגב איל
16-332 כתות וכיתות בארץ-ישראל בימי בית שני אחר רגב איל
16-328 ארץ-ישראל בתקופת החשמונאים והורדוס אחר רגב איל
16-286 The Dead Sea Scrolls: An Introduction תואר ראשון רגב איל
16-269 ירושלים בימי הבית השני, ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור התגליות החדשות תארים מתקדמים רגב איל
16-343 ירושלים הקדושה – התגליות הארכיאולוגיות תואר ראשון רגב איל
16-186 אדם ונוף במדבר שומרון תארים מתקדמים רביב דביר
16-105 מבוא לגיאומורפולוגיה תואר ראשון רביב דביר
16-104 יסודות הגיאוגרפיה הפיסית תואר ראשון רביב דביר
16-101 מכינה לטופוגרפיה וקריאת מפה תואר ראשון רביב דביר
16-873 בעיות הביטחון של ישראל בעשור הראשון תואר ראשון קרויזר גד
16-942 מלחמות ישראל ממבצע קדש עד מלחמת יום הכיפורים תואר ראשון קרויזר גד
16-035 "נשים בחברה לוחמת- מקומן של הנשים בממלכת ירושלים הצלבנית" תואר ראשון פרידמן איוון
16-456 השד העדתי – יחסים בינעדתיים בחברה הישראלית תואר ראשון פיקאר אבי
16-623 "מדינה עברית-עלייה חופשית" האומנם?-מדיניות העלייה של התנועה הציונית ומדינת ישראל תואר ראשון פיקאר אבי
16-457 "מלחמה שעדין לא די לה" - מלחמת יום כיפור תואר ראשון פיקאר אבי
16-458 מרצח דה-האן עד רצח רבין – שסעים בישראל תואר ראשון פיקאר אבי
16-463 עשור של שקט ושישה ימים של מלחמה – העשור השני של מדינת ישראל תואר ראשון פיקאר אבי
16-264 רפואה וחומרי מרפא בארץ-ישראל הקדומה תואר ראשון עמר זהר
16-180 פרקי טבע במקרא תואר ראשון עמר זהר
16-326 עולם החקלאות והצומח הארץ ישראלי בימי הביניים תואר ראשון עמר זהר
16-934 מסחר, תעשיה ומלאכה בארץ ישראל בימי הביניים תואר ראשון עמר זהר
16-351 בית המקדש בימי בית שני תארים מתקדמים ספראי זאב
16-252 הכרת החי בא"י תארים מתקדמים נתן משה
16-002 שמירת טבע בא"י – היבטים חדשים תארים מתקדמים נתן משה
16-130-01 מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל תואר ראשון מאיר אהרן
16-349-01 Weapons and warfare in the ancient near east תארים מתקדמים מאיר אהרן
16-178-01 Biblical Archaeology: The Archaeology of Israel and Judah in the Iron Age תואר ראשון מאיר אהרן
188- 16 Biblical Archaeology: The Archaeology of Israel and Judah in the Iron Age תואר ראשון מאיר אהרן