קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-107 מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-0014 "שצת ובצת ופי מצורבה וחנותה": הגלל המערבי במבט רב-תחומי תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-828 מקיבוץ למושב עולים - סוגיות בהתיישבות, בישוב ובמדינה אחר רוזנברג-פרידמן לילך
16-785 המושבה העברית בארץ ישראל תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-312 מוסלמים, נוצרים ויהודים: א' מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות'מאני תואר ראשון רובין יונתן
16-016 מבוא לביבליוגרפיה אחר רובין יונתן
16-0026 המסדרים הצבאיים בממלכת ירושלים הצלבנית תואר ראשון רובין יונתן
16-0024 הצלבנים בממלכתם: כובשים צמאי דם או מתיישבים סובלניים? תואר ראשון רובין יונתן
16-0023 סוגיות בהיסטוריה ההתיישבותית של ארץ ישראל בתקופה הצלבנית אחר רובין יונתן
16-621 ארץ ישראל בתקופת החשמונאים ובית הורדוס אחר רגב איל
16-214 ארץ ישראל בתקופת הבית השני תואר ראשון רגב איל
16-286 The Dead Sea Scrolls: An Introduction אחר רגב איל
16-269 ירושלים בימי הבית השני, ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור התגליות החדשות אחר רגב איל
16-343 ירושלים הקדושה - התגליות הארכיאולוגיות אחר רגב איל
16-627 ראשית הנצרות בארץ-ישראל אחר רגב איל
16549 בית המקדש והחברה היהודית בימי בית השני אחר רגב איל
16-0025 ארכיאולוגיה חברתית בא"י תואר ראשון רגב איל
16-332 כתות וכיתות בארץ ישראל בימי הבנית השני תואר ראשון רגב איל
16-0033 פרקים נבחרים ביחסי נוף-אדם אחר רביב דביר
16-0035 סוגיות בארכיאולוגיה תואר ראשון רביב דביר
16-0040 יסודות הגיאוגרפיה הפיסית תואר ראשון רביב דביר
16-101 מכינה לטופוגרפיה וקריאת מפה תואר ראשון רביב דביר
16-0039 חבלים ומקורות בארץ שראל תואר ראשון רביב דביר
16-0031 ארכיאולוגיה יישומית תואר ראשון רביב דביר
16-0032 ארץ יהודה תואר ראשון רביב דביר
16-942 מלחמות ישראל : ממבצע קדש למלחמת יום הכיפורים תואר ראשון קרויזר גד
16-781 מלחמות ישראל מראשית המנדט עד מלחמת העצמאות תואר ראשון קרויזר גד
16-547 ירושלים בתקופה הצלבנית אחר פרידמן איוון
16-807 עיירות הפיתוח בישראל אחר פיקאר אבי
16-093 שורשי הפוליטיקה הישראלית אחר פיקאר אבי
16-0008 התיישבות בנגב בעת החדשה- מהמצפים ועד חוות תואר ראשון פיקאר אבי
16-413 דת ומדינה במדינת ישראל תואר ראשון פיקאר אבי
16-412 דתיים וחילוניים בציונות ובישוב היהודית בא"י עד קום המדינה אחר פיקאר אבי
16-0027 חולי ומרפא בא"י הקדומה אחר עמר זהר
16-0030 צמחי תרבות ובר בשימוש האדם בת העתיקה תואר ראשון עמר זהר
16-326 עולם החקלאות והצומח תואר ראשון עמר זהר
16-305 תולדות הרפואה בא"י בתק' המקרא ועד לתק' הבינטית תואר ראשון עמר זהר
16-0028 מחלקות בארכיאולוגיה של ירושלים לאור התגליות החדשות תואר ראשון עוזיאל יוסף
16-252 הכרת החי בא"י אחר נתן משה
16-002 שמירת טבע בא"י – היבטים חדשים אחר נתן משה