קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-107 מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-040 נשים ומגדר תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16-464 רמת הנגב והר כרכום: אדם, טבע ונוף אחר רוזנברג-פרידמן לילך
16-081 נשק המהפכה הציונית: החינוך העברית בשרות הלאום-התפתחות, מאפיינים ומתחים תואר ראשון רוזנברג-פרידמן לילך
16312 מוסלמים, נוצרים ויהודים: א' מהכיבוש הצלבני ועד הכיבוש העות'מאני תואר ראשון רובין יונתן
16-029 העיר שמתחת לעיר: קורס שטח בעכו הצלבנית אחר רובין יונתן
16-080 מי היו הצלבנים? תואר ראשון רובין יונתן
16-537 ביצור והתיישבות בארץ ישראל הצלבנית תואר ראשון רובין יונתן
16-063 סדנצ מחקר: לשרטט מחדש את מפת ארץ ישראל בתקופה הצלבנית אחר רובין יונתן
16343 ירושלים הקדושה - התגליות הארכיאולוגיות אחר רגב איל
16214 ארץ ישראל בתקופת הבית השני תואר ראשון רגב איל
16-286 The Dead Sea Scrolls: An Introduction אחר רגב איל
16-269 ירושלים בימי הבית השני, ארכיאולוגיה והיסטוריה לאור התגליות החדשות אחר רגב איל
16-229 כתות קומראן: חברה, הלכה ואידיאולוגיה אחר רגב איל
16-627 ראשית הנצרות בארץ-ישראל אחר רגב איל
16549 בית המקדש והחברה היהודית בימי בית השני אחר רגב איל
16-096 יהדות, נצרות ואיסלאם בארץ הקודש תואר ראשון רגב איל
16-626 אדם ונוף בארץ מנשה: היבטים גיאוגרפיים, היסטורים וארכיאולוגיים אחר רביב דביר
16-105 מבוא לגיאומורפולוגיה תואר ראשון רביב דביר
16-104 יסודות הגיאוגרפיה הפיסית תואר ראשון רביב דביר
16-101 מכינה לטופוגרפיה וקריאת מפה תואר ראשון רביב דביר
16-783 מלחמות ישראל ערב ממלחמת העצמאות לקדש תואר ראשון קרויזר גד
16-781 מלחמות ישראל מראשית המנדט עד מלחמת העצמאות תואר ראשון קרויזר גד
16-547 ירושלים בתקופה הצלבנית אחר פרידמן איוון
16-465 "סלאח פה זה ארץ-ישראל"- עליה, קליטה והתיישבות בעשור הראשון של מד"י אחר פיקאר אבי
16-466 חלוצים ומוחלשים-התיישבות ופיזור אוכלוסייה בעשור הראשון אחר פיקאר אבי
16-467 ילדי תימן הנעלמים-פולמוסים עכשווים על פרשיות היסטוריות תואר ראשון פיקאר אבי
16-483 ישראל 1967-1949 בטחון , חברה וכלכלה תואר ראשון פיקאר אבי
16-487 המזרוחניקים והמזרחיים-הציונות הדתית ויהודי ארצות האסלם אחר פיקאר אבי
16-180 פרקי טבע במקרא אחר עמר זהר
16-306 תולדות הרפואה בארץ ישראל מימי הביניים ועד העת החדשה תואר ראשון עמר זהר
16-314 סוגיות בריאליה של ארץ-ישראל לאור תעודות הגניזה תואר ראשון עמר זהר
16-028 תולדות עולם החי בארץ ישראל תואר ראשון עמר זהר
16-252 הכרת החי בא"י אחר נתן משה
16-002 שמירת טבע בא"י – היבטים חדשים אחר נתן משה
16-130-01 מבוא לארכיאולוגיה של א"י בתקופת הברונזה והברזל תואר ראשון מאיר אהרן
16-524-01 "להכות בברזל": נושאים בוערים ומחלוקות על הארכיאולוגיה של א"י בתק' הברזל אחר מאיר אהרן
16-178-01 Biblical Archaeology: The Archaeology of Israel and Judah in the Iron Age תואר ראשון מאיר אהרן
16-883 פולחן ומקדשים בתקופת המקרא אחר מאיר אהרן
16-025 שיטות מחקר בין-תחומיות תארים מתקדמים כהן-הטב קובי