קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-427 מדעים בארכיאולוגיה אחר אלפרסון-אפיל נירה
16-103 מבוא לפרהיסטוריה של ארץ ישראל תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-111 מהפכות קדומות גילויים והמצאות בפרהיסטוריה של האדם תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-902 משחזרים עולם קדום: ניסויים והתנסויות בתרבות חומרית תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-532 יושבי הקבע הראשונים: התרבות הנאטופית של ארץ ישראל תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-534 א' אוהל ב' זה בית על התפתחות הבית והבניה בפרהיסטוריה אחר אלפרסון-אפיל נירה
16-125-01 ארץ ישראל בתקופת המקרא תואר ראשון אסטר שון זליג
16-016 מבוא לביבליוגרפיה וכתיבה אקדמית תואר ראשון אסטר שון זליג
16-126 מקורות כתובים: ארץ-ישראל בתקופת המקרא תואר ראשון אסטר שון זליג
16-215-01 ארץ-ישראל בתקופת המשנה והתלמוד תואר ראשון אקר אבנר
16-158-01 על אבן, חרס וגומא, סוגיות באפיגרפיה בארץ ישראל תואר ראשון אקר אבנר
16-651 עיונים בארכיאולוגיה קלאסית תואר ראשון אקר אבנר
16-656-01 ביצורים בא"י ההלניסטית, רומית ביזנטית תואר ראשון אקר אבנר
16-533 "ארכיאולוגיה כהרפתקאה"-תולדות הארכיאולוגיה בא"י וסביבותיה תואר ראשון אקר אבנר
16-555 במקדש, בבית הכנסת, בכנסייה-מבני פולחן בארץ ישראל בתקופה ההלניסטית, רומית ובשלהי העת העתיקה תואר ראשון אקר אבנר
16-083 אפיגרפיה יוונית בארץ-ישראל אחר אקר אבנר
10-172 עשה ואל תעשה: סדנה לעיבוד ולפרסום קרמיקה תארים מתקדמים אריה ערן
16-202 קרמיקה קדומה אחר אריה ערן
16-449 בני אדם הקימוה – ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים תואר ראשון ארנון מרום נעמה
16-237 פסיפס בא"י בתקפה ההלניסטית, הרומית והביזנטית אחר ברוך אייל
16-224 הורדוס המלך וממלכתו תואר ראשון ברוך אייל
16-448 שיתוף בצל עימות : ערים מעוברות בתקופת המנדט תואר ראשון גורן תמיר
16-550 חיפה בעת החדשה: מכפר דייגים לבירת הצפון תואר ראשון גורן תמיר
16-551 מיעוטים, דתות ועדות במרחב חיפה והכרמל תואר ראשון גורן תמיר
16-552 שלטון מקומי והיחסים בין יהודים לערבים 1882-1948 תואר ראשון גורן תמיר
16-553 הציונות ויחסי שכנות: היחסים בין תל אביב יפו 1909-1949 תואר ראשון גורן תמיר
16-554 יחסי יהודים-ערבים וחיי היום יום בתקופת המנדט תואר ראשון גורן תמיר
16-079 ההתפתחות העירונית של ערי החוף בעת החדשה: חיפה, יפו ותל אביב תואר ראשון גורן תמיר
16-319 אלים ואלות ומקדשים-מקדשים ופולחן בתקופת הברונזה המאוחרת והברזל תואר ראשון דגן עמית
16-089 "מהודו ועד כוש" ההיסטוריה וארכיאולוגיה של ארץ ישראל בתקופה הפרסית תואר ראשון דגן עמית
16-094 אשר סחריה שרים כנעניה נכבדי-ארץ" ההיסטוריה של ה"פניקים" ותרבותם החומרית תואר ראשון דגן עמית
16-0002 "כתב את"-השפעתה של הארכיאולוגיה על הבניית זהות ומורשת תואר ראשון דגן עמית
16-447 האומיים ושלטונם בארץ ישראל תואר ראשון דרורי יוסף
16-538 ירושלים אחרי מסעי הצלב תואר ראשון דרורי יוסף
16-536 חברות מסורתיות בארץ ישראל וברחבי העולם: ציידים, לקטים וחקלאים תואר ראשון ויס אהוד
16-526 צמחים בשירות האדם חלק א תואר ראשון ויס אהוד
16-529 צמחים בשירות האדם חלק ב תואר ראשון ויס אהוד
16-250-01 יסודות הבוטניקה תואר ראשון ויס אהוד
16-250-02 יסודות הבוטניקה - מעבדה תואר ראשון ויס אהוד
16-099 צומח ארץ ישראל אחר ויס אהוד