קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר מרצהסמל מיון
16-142 ממצא וטקסט והיחס ביניהם: ארץ ישראל בתקופה הרומית תארים מתקדמים אדן-בייביץ דוד
16-427 מדעים בארכיאולוגיה תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-138 מבוא לפרהיסטוריה של ארץ ישראל תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-903 אתרים במרחב: יישומי GIS בארכיאולוגיה תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-173 יסודות המחקר הפרהיסטורי תואר ראשון אלפרסון-אפיל נירה
16-120-01 ארץ ישראל בתקופת המקרא תואר ראשון אסטר שון זליג
16-016 מבוא לביבליוגרפיה וכתיבה אקדמית תואר ראשון אסטר שון זליג
16-171 שרידי התקופה האשורית בארץ ישראל תואר ראשון אסטר שון זליג
16-521 הגיאוגרפיה ההיסטורית בספר דברי הימים המקראי תואר ראשון אסטר שון זליג
16-152-01 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה הרומית המאוחרת והביזאנטית תואר ראשון אקר אבנר
16-622-01 בקצה האימפריה: ערי המזרח הרומי הקרוב תואר ראשון אקר אבנר
16-325 מתחת לים – אוצרות הארכאולוגיה התת ימית בחופי א"י ומזרח אגן הים התיכון תואר ראשון אקר אבנר
16-420-01 כלי חרס בארץ ישראל בתקופות ההלניסטית, רומית וביזנטית תואר ראשון אקר אבנר
16-146 הארכיאולוגיה בעין הציבור: מוזיאונים לארכיאולוגיה בישראל תארים מתקדמים אריה ערן
10-172 עשה ואל תעשה: סדנה לעיבוד ולפרסום קרמיקה תארים מתקדמים אריה ערן
16-449 בני אדם הקימוה – ימי המנדאט וקום המדינה דרך סיפורי אנשים תואר ראשון ארנון מרום נעמה
16-175 הדים מן העבר: המוסיקה בעת העתיקה באספקט משווה תואר ראשון אשל אסתר
16-174 מגילות קומראן: תגליות מחקרים ומסתורין תואר ראשון אשל אסתר
16-216 בתי כנסת בתקופה הרומית והביזנטית תואר ראשון ברוך אייל
16-235 קברים ונוהגי קבורה בארץ ישראל בעת העתיקה תואר ראשון ברוך אייל
16-243 ירושלים מראשיתה ועד שלהי ימי הבית הראשון תואר ראשון ברוך אייל
16-460 תרומת המנדט למודרניזציה– המדיניות העירונית ופיתוח הכפר הערבי תואר ראשון גורן תמיר
16-461 עלייתה ושקיעתה של יפו בעת החדשה תואר ראשון גורן תמיר
16-462 יחסי יהודים-ערבים וחיי היום-יום בתקופת המנדט תואר ראשון גורן תמיר
16-846 הסכסוך היהודי-הערבי 1948-1881 תואר ראשון גורן תמיר
16-459 ערים ועיור בשלהי התקופה העות'מאנית תואר ראשון גורן תמיר
16-401 קרקע ודמוגרפיה בתקופת המנדט תואר ראשון גורן תמיר
16-189 "משחקי הכס" - ישראל, יהודה ופלשת תחת השפעת הארמים והאימפריה האשורית. תואר ראשון דגן עמית
16-251 ירושלים בתקופת הבית השני תואר ראשון דגן עמית
16-624 ירושלים "שבעים חוקרים" לה – ישן, חדש וחדש יותר בירושלים בתקופת הברונזה והברזל תואר ראשון דגן עמית
16-625 אירועי מפתח במקרא והשתקפותם (או אי השתקפותם) בממצא הארכיאולוגי תואר ראשון דגן עמית
16-344 השרון וצפונותיו תואר ראשון דר שמעון
16-176 תרומת הגיאוגרפים להכרת ארץ ישראל תואר ראשון דרורי יוסף
16-385 חברון בימי הביניים תואר ראשון דרורי יוסף
16-177 בוטניקה ארכיאולוגית בשדה ובמחנה תואר ראשון ויס אהוד
16-267 צמחים בשירות האדם – סמים ובשמים, תרבות וכלכלה תואר ראשון ויס אהוד
16-266 חקלאות, כלכלה ומסחר בארץ ישראל בעת העתיקה תואר ראשון ויס אהוד
16-507 ראשית החקלאות בצמחים תואר ראשון ויס אהוד
16-151-01 מבוא לארכיאולוגיה של ארץ-ישראל בתקופה ההלניסטית והרומית הקדומה תואר ראשון זיסו בועז
16-230-01 נומיסמטיקה ומטבעות ארץ-ישראל תואר ראשון זיסו בועז