מקבלי דוקטור בפילוסופיה במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה לשנת תשע"ה