כנס חוקרים צעירים במחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה 30.4.2015. יא באייר תשע"ה