מסיבת פורים המחלקה ללימודי א"י וארכיאולוגיה - תשע"ד