יום פתוח המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה תשע"ד 2014