English שלחו לחבר

יום פתוח המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה תשע"ד 2014

יום פתוח המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה
9 במאי 2014, ט' באייר תשע"ד

ביום שישי האחרון התקיים יום העיון הפתוח של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה.

9 ממרצי המחלקה הציגו את חידושיהם בפני הקהל הרחב. אולם ננו היה מלא. 12 סטודנטים שלנו סיפקו מידע רשמי ובלתי אמצעי על הלימודים במחלקה למתעניינים הרבים.

**

אני מבקש להודות, למרצי המחלקה, לתמר מגן-אלבז עוזר ראש המחלקה, לטלי שלוסברג, לצוות המזכירות סטודנטיות בראשות אחינועם סגל, ולכל הסטודנטים שהשתתפו ביום העיון הפתוח.

**
היה כיף!

אני מצרף תמונות שצילמו פרופ' בועז זיסו, שירה בן שחר, ותמר מגן-אלבז.

להתראות
פרופ' איל רגב
ראש המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה