הרשמה לסיורים

שם הסיורסמל מיון מספר הסיור שם הקורס מרצה הסיור תאריך הסיור הרשמה לסיור
אתרים ברזליים מדרום לירושלים עם ד"ר שון זליג אסטר 46 אסטר שון זליג 17/05/2018 - 07:30 הרשמה לסיור
חיפה: עיר תחתית - שכונת הדר הכרמל עם ד"ר תמיר גורן 45 גורן תמיר 11/05/2018 - 09:00 הרשמה לסיור
מוזאון ישראל- החברה ביהודה בימי הבית השני (שישי) 42 רגב איל 04/05/2018 - 09:40 הרשמה לסיור
נאות קדומים עם פרופ' זוהר עמר 41 פרקי טבע במקרא עמר זהר 03/05/2018 - 07:25 הרשמה לסיור
סיור בעקבות תקופת הברזל בשומרון עם פרופ' אבי פאוסט 40 דינמיקה אתנית בממצא הארכיאולוגי: ארץ-ישראל בתקופת הברזל כמקרה מבחן פאוסט אברהם 03/05/2018 - 07:25 הרשמה לסיור
עמק בית שאן ורמת הגולן- יומיים - עם ד"ר משה נתן- לתלמידי הקורס בלבד 44 נתן משה 09/05/2018 - 07:30 הרשמה לסיור
ציפורי ובית שערים עם ד"ר איל ברוך 43 מבוא לגיאוגרפיה היסטורית של ארץ-ישראל בתקופת בית שני ובתקופת המשנה והתלמוד ברוך אייל 10/05/2018 - 07:30 הרשמה לסיור
צפון רמת הגולן עם מוטי רובנשטיין 47 גולן וחרמון רובינשטיין מרדכי 17/05/2018 - 07:30 הרשמה לסיור