הרשמה לסיורים

שם הסיור מספר הסיור שם הקורס מרצה הסיור תאריך הסיורסמל מיון הרשמה לסיור
תל אביב-אחוזת בית 67 מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה רוזנברג-פרידמן לילך 30/06/2017 - 09:00 הרשמה לסיור
גיאומורפולוגיה בשפלת יהודה- עם ד"ר אורן אקרמן 65 מבוא לגיאומורפולוגיה אקרמן אורן 29/06/2017 - 07:30 הרשמה לסיור
חולות ניצנה- לתלמידי הקורס בלבד 68 הכרת החי של ארץ ישראל נתן משה 28/06/2017 - 12:00 הרשמה לסיור
מושבות הגליל 53 מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה 22/06/2017 - 07:20 הרשמה לסיור
ציפורי ובית שערים 63 ברוך אייל 22/06/2017 - 07:20 הרשמה לסיור
אתרים מקראיים בשפלת יהודה עם ד"ר שון זליג-אסטר 58 אסטר שון זליג 16/06/2017 - 07:30 הרשמה לסיור
ירושלים בעת החדשה- השכונות הראשונות שמחוץ לחומות עם ד"ר קובי כהן-הטב 57 מבוא לגיאוגרפיה של האדם בארץ ישראל בעת החדשה כהן-הטב קובי 15/06/2017 - 09:00 הרשמה לסיור
מרכז השומרון עם דביר רביב (סיור מיוחד!) 56 רביב דביר 15/06/2017 - 07:20 הרשמה לסיור
אתרים צלבניים במבואות ירושלים עם ד"ר יוני רובין (יום שישי!) 55 המסדרים הצבאיים בממלכה הצלבנית רובין יונתן 09/06/2017 - 07:30 הרשמה לסיור
ירושלמים בדגש איסלם עם ד"ר אמיר מזור 54 מבנים דתיים בירושלים בתקופות האיובית והממלוכית 08/06/2017 - 10:00 הרשמה לסיור
גליל תחתון מזרחי 56 גיאוגרפיה יישובית של הגליל רובינשטיין מרדכי 08/06/2017 - 07:20 הרשמה לסיור