הרשמה לסיורים

שם הסיור מספר הסיור שם הקורס מרצה הסיור תאריך הסיורסמל מיון הרשמה לסיור
חולות ניצנה- לתלמידי הכרת החי בלבד 29-30.5.18 51 נתן משה 29/05/2018 - 14:00 ההרשמה סגורה
בעקבות תגלת פלסר השלישי בגליל התחתון: חנתון וראש זית 53 אסטר שון זליג 31/05/2018 - 07:30 ההרשמה סגורה
עיר דוד עם איל מרון 52 ירושלים מירון אייל 31/05/2018 - 08:40 ההרשמה סגורה
ארץ פלשתים עם עמית דגן (יום שישי!) 54 דגן עמית 01/06/2018 - 08:00 הרשמה לסיור
דרום השומרון עם דביר רביב 56 רביב דביר 07/06/2018 - 07:30 הרשמה לסיור
סיור בעקבות בתי הכנסת הקדומים בגליל - עם פרופ' דוד אדן-ביוביץ' 57 אדן-בייביץ דוד 07/06/2018 - 07:30 הרשמה לסיור
מוזאון ישראל - קרמיקה - לתלמידי הקורס 55 קרמיקה קדומה אריה ערן 07/06/2018 - 08:30 הרשמה לסיור
מוזאון ישראל בדגש על תקופת בית שני עם פרופ' איל רגב 56 רגב איל 15/06/2018 - 09:40 הרשמה לסיור
תל אביב - השנים הראשונות 69 מבוא לתולדות ארץ-ישראל בעת החדשה רוזנברג-פרידמן לילך 22/06/2018 הרשמה לסיור
בינוי בירה - ירושלים עם ד"ר קובי כהן-הטב 22/6/18 (יום אחרון של הסמסטר) 60 כהן-הטב קובי 22/06/2018 - 08:30 הרשמה לסיור