בחירת שם חדש ורשמי לקמפוס המחלקה - מוזמנים להציע הצעות יצירתיות, לשלוח לעמרי עמדי או לראש המחלקה