פרסומים

 • regev_book2.jpg
  איל רגב

   הוצאת יד יצחק בן צבי, 2005.

  הספר בוחן את הלכות הצדוקים ביחס לאלו של הפרושים וכת קומראן ואת תולדות הצדוקים ומקומם בתקופה החשמונאית ובמאה הראשונה לספירה. מוצע כאן שחזור של תפיסת העולם הצדוקית (והפרושית).

 • zoar2.jpg
  פרופ' זהר עמר

  אסופת מאמרים זו עוסקת במגוון היבטים הלכתיים ורעיוניים הקשורים לארבעת המינים מבחינה בוטנית, היסטורית וארכיאולוגית.

  במאמרים נדונות סוגיות שונות: זיהויים של ארבעת המינים, כיצד באופן סמלי הם מייצגים את נופה הטבעי והחקלאי של ארץ-ישראל, האם ניתן לקבוע כיצד נראו זני האתרוגים בתקופת חז"ל וממתי החלה תופעת האתרוגים ה'מורכבים'. לצד אלו עסקנו גם במנהג הקדום - תוספת בדי הדס - ובגלגוליו עד ימינו, זיהוי הערבה הכשרה ובסוגיית זמינותם של ארבעת המינים בקהילות אירופה‏ וההשלכות ההלכתיות שנבעו מכך.

   

 • Image2.jpg
  פרופ' אברהם פאוסט

    Series: Approaches to Anthropological Archaeology, edited by Professor Thomas E. Levy, UC San Diego

  Subject: Archaeology

  Readership: upper level undergraduates and postgraduates

  Pub date: April 2007   244 x169 mm, 288pp,  17 black and white line drawings

  ISBN:  HB 978 1 904768 98 2   £75/$115

  Description:

  The emergence of Israel in...

 • book 1.png
  פרופ' זאב ספראי

  משנת ארץ ישראל" היא פירוש חברתי והיסטורי למשנה. את הפרויקט התחילו יחד פרופ' שמואל ספראי ובנו פרופ' זאב ספראי.  בשנת תשס"ג הצטרפה פרופ' חנה ספראי (האחות של זאב). זמן קצר לאחר מכן הלך האב לעולמה בשיבה טובה. זאב וחנה המשיכו בלימוד סדר נשים וטהרות. עם פטירתה של חנה בשנת תשס"ח ממשיך זאב לבדו (בינתיים). ספראי האב והבן סיימו לכתוב 17 כרכים ראשונים (פירוש לסדר זרעים ומועד),ומאז תשס"ג השלים זאב את כתיבתם של 15 כרכים נוספים.

  לפרטים נוספים: http://www....

 • פרופ' ניסים דנה
 • HIDUSHIM.jpg
  עורכים: ד"ר אייל ברוך, ד"ר איילת לוי רייפר, פרופ' אברהם פאוסט
 • jewish_women.JPG
  Ruth Kark, Margalit Shilo, Galit Hazan- Rokem, eds
    Brandeis University Press, 2008  A translation from the Hebrew
 • Cover.GIF
  Eyal Regev

   Walter de Gruyter, Berlin 2007

  הספר בוחן את המאפיינים הכיתתיים בקומראן: כפרה, פרישה מן הכלל, משיחיות, יחס למקדש והלכה בכלל, ארגון חברתי, טקסים, מגדר, יחס לכסף ומיסטיקה. נעשה שימוש בתיאוריות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות ונערכת השוואה מקיפה עם כתות מודרניות כגון האמיש, הקוויקרים, הפוריטנים והשייקרס.

 • עורכים: פרופ' יהושוע שוורץ, פרופ' אברהם פאוסט ופרופ' זהר עמר
 • Rozen.jpg
  ד"ר לילך רוזנברג-פרידמן

  נשים ציוניות-דתיות- הבורגניות, החלוצות והלוחמות- שלקחו חלק פעיל בבניין הישות הציונית בארץ ישראל, הן גיבורות הספר הזה. סיפורן נשכח כמעט לגמרי. נפרש כאן, בעזרת חומר ארכיוני רב היקף, עולמן האישי והקולקטיבי - ארגוניהן, מקומן בהתיישבות הדתית, חלקן במאבק הביטחוני על הקמת היישוב והנועזות המגדרית שעלתה מעשייתן. אף על פי שרובן לא יצאו באמירה נגד התפיסות המיגדריות המסורתיות, הרי שבמעשיהן ניתן למצוא ראשיתה של חתירה כנגד הדגם הנשי המסורתי.
  הדימוי הוותיק של הבת הדתית שעוצב בהתאם לתפיסה "כל כבודה בת מלך פנימה" פינה את מקומו לזהות הנשית החדשה שלא הדירה עצמה...