פרסומים ומאמרים-סגל

כאן תוכלו לקרוא מאמרים ופרסומים פרי עיטם של חברי הסגל של המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה במגוון הנושאים והתקופות : 

1

 

תקופת הברונזה

Dust clouds, climate change and coins: consiliences of palaeoclimate and economy in the Late Antique southern Levant

תקופת המקרא

The Shephelah during the Iron Age

Board Games in Biblical Gath

Sea Peoples” Up-to-Date"

Khirbet Qeiyafa in its Regional Context: A View From Philistine Gath

“AND THE CANAANITE WAS THEN IN THE LAND”? A CRITICAL VIEW OF THE “CANAANITE ENCLAVE” IN IRON I SOUTHERN CANAAN

The Aramaean Involvement in the Southern Levant

Reassessing the Character of the Judahite Kingdom: Archaeological Evidence for Non-Centralized, KinshipBased Components

“There Is Nothing so Whole as a Broken Heart”

Kingdoms of Israel and Judah

Can Material Evidence of Aramean Influences and Presence in Iron Age Judah and Israel be Found?

Divination Texts of Maresha – Archeology and Texts

'אם חטוף יחטוף אשה' כתובות ניחוש חדשות ממרשה

A Late Iron Age Inscribed Sherd from the City of David

לא נכנס לפנתאון - כנתילת עג'רוד

 

תקופת בית שני - משנה תלמוד

'הורדוס – היהודי הטוב', סגולה 44 (תשע"ד)

'מגש הכסף של החשמונאים' מקור ראשון חנוכה תשע"ו

'דימויים העצמי של החשמונאים כמנהיגים דתיים', ציון עז, א, (תשע"ב), עמ' 5-30

'שגשוג שהוביל לחורבן: החברה היהודית בירושלים ערב המרד הגדול' חידושים בחקר ירושלים 19

ככה בונים עם:  כיצד החשמונאים עיצבו את הזהות הקולקטיבית של היהודים' חידושים בחקר ירושלים 22

שטר משנת ארבע לחורבן בית ישראל

אוסטרקונים מחורבת עתרי שבשפלת יהודה

קערת אבן הנושאת את הכתובת "הרקנוס" מחניון גבעתי, עיר דוד

Aramaic Scribal Exercises of the Hellenistic Period from Maresha: Bowls A and B

THE HEBREW OR ARAMAIC INSCRIPTIONS FROM THE AREA OF THE TOMB AT HERODIUM

Paleography of the Semitic Judean Desert Scrolls

THE HEBREW AND ARAMAIC INSCRIPTIONS FROM THE HASMONEAN AND HERODIAN PALACES AT JERICHO AND CYPROS1

חרותת שבה שמו של טריאנוס במערה בח'רבת ערק ח'לא מצפון לבית–גוברין

הפועלים של הורדוס: עדות הגרפיטי ממרחב התיאטרון בהרודיון — הכתובת הארמית

מערת ״יודן שאול״ בחורבת כישור, דרום שפלת יהודה

מערת עבוד בימי מרידות היהודים ברומאים

 
ימי הביניים (התקופה המוסלמית, הצלבנית והממלוכית)  

לימודי העת החדשה ומדינת ישראל

הרפואה השיקומית בישראל בראי המלחמות

הפלות מלאכותיות: בבואה לדיוקנו הרבגוני של היישוב העברי

העלייה בירידה והירידה בעליה

 Traditional revolution the issue of marriage on religious kibbutzim

 
גיאוגרפיה, פרהיסטוריה, חי וצומח של ארץ ישראל  
A FEAST IN PAPUA NEW GUINEA