גמלים במקרא

תאריך: 

 

======================================================================

 

שאלה: 

הגמלים נזכרים בספר בראשית עד לתקופת יעקב, ומבני יעקב אין איזכור לגמלים כבהמות עבודה  עד לסוף החומש דברים. מדוע ?

                                                                                                  ליאור

 

======================================================================= 

 התשובה:

פרופ' זהר עמר משיב:

 

התנ"ך אינו ספר שעוסק באופן שיטתי בתיאור החי והצומח במקרא וכל התיאורים הם ספוראדים בהתאם לצורך בהעברת המסר שהוא מבקש להעביר. לכן לא הייתי מייחס חשיבות גדולה לקושיה זו.

אבל כמובן שניתן להציע פירושים, הגמל הוא סטאטוס לעושר, למשל: בסיפורי האבות כמו אברהם ויעקב המקרא מבקש להראות את עושרם הרב, בעוד שבירידה למצרים הם שרויים בתקופת רעב ומצב הכלכלי לא היה טוב, כמו גם בזמן שהותם בגלות מצרים.


 

בברכה, 

פרופ' זהר עמר

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן