מהו המקור לזיהוים של כפר חנניה בגליל, וכפר עותני ליד מגידו?

תאריך: 

======================================================================

שאלה: 

אשמח לדעת מהו המקור לזיהוים של כפר חנניה בגליל, ולכפר עותני ליד מגידו, ומהי רמת הדיוק לזיהויים אילו?

 
תודה
יאיר

======================================================================= 

 התשובה:

פרופ' דוד אדן בייביץ משיב:

 זיהוי כפר חנניה

זיהוי כפר חנניה עם כפר ענאן מתבסס על נתונים גיאוגרפיים המופיעים במקורות תנאיים (למשל, המקום מוזכר במשנה שביעית ט, ב כישוב בגבול הגליל העליון והתחתון); על עדויות ליצור כלי חרס במקום (ראה בהמשך); על איזכור במקור ספרותי מהמאה הי"ב (יעקב בן נתנאל) של בית כנסת חצוב בסלע בכפר חנניה (המבנה החצוב נראה במקום); ועל הדמיון הפונטי בין כפר ענאן וכפר חנניה. מקורות חז"ל מזכירים את כפר חנניה כמרכז ידוע ליצור כלי חרס בתקופת התנאים והאמוראים וכלים מסוימים מזוהים כתוצרת המקום (למשל, תוספתא בבא מציעא ו, ג; ירושלמי פאה ז' ד', כ ע"א). פרויקט מחקר, שנוהל על ידי דוד אדן-בייביץ, הראה באמצעות אנליזה כימית של כלי חרס מאתר זה ומאתרים רבים אחרים בגליל ובגולן, שרוב כלי הבישול של הגליל בתקופה הרומית נעשו ביישוב זה. בחפירות ארכיאולוגיות שנעשו כחלק ממחקר זה נחשפו במקום שרידי כבשן יוצרים גדול ואלפי כלי בישול, ללא סימני שימוש, שנזרקו במקום.

 

זיהוי כפר עותני

זיהוי כפר עותני עם לגיו, ששמו השתמר בשם הכפר לג'ון, התבסס על מקורות ספרותיים, וממצאים ארכיאולוגיים שהתגלו במקום עולים בקנה אחד עם זיהוי זה. מבין הראשונים, משנה גיטין ז' ז' ומקורות אחרים מציגים את כפר עותני כישוב בגבול הגליל ומרחקים מציפורי וכפר חנניה מוזכרים בתוספתא בכורות ז' ג'. פתולמאיוס (גיאוגרפיה  V, 15: 3), במאה השניה לסה"נ, מכנה את המקום באותו שם, Caparcotnei , ומזכיר אותו כאחת מארבע ערי הגליל, יחד עם ציפורי, יוליאס וטבריה. במפת פויטינגר (מיוחסת למאה הרביעית, אך מחברה השתמש כנראה בנתונים של  פתולמאיוס) המקום Caporcotani מסומן על הדרך מקיסריה לבית שאן. בעקבות הצבתו של הלגיון השישי במקום זה, הוא קיבל את השם לגיו, שמוזכר מספר פעמים באונומסטיקון של אוסיביוס. בחפירות וסקרים ארכיאולוגיים, שנוהלו על ידי יותם טפר, התגלו בכלא מגידו שרידים של כפר יהודי, הכוללים מבנים, חצרות ובריכות מדורגות המזוהות כמקוואות טהרה. התגלו גם כן באתר זה ובקרבת מקום שרידים רבים המעידים על נוכחות של חיילים רומיים (למשל, ציוד צבאי, וכתובת, המזכירה קצין בצבא הרומי, שהתגלתה באולם תפילה נוצרי מהמאה השלישית שנחשפה במקום ).   

 

 

 

בברכה, 

פרופ' דוד אדן בייביץ

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן