איך נוצרו הרי הגליל ( תחתון ועליון). האם כתוצאה משיברי משנה של השבר הסורי אפריקאי או כתוצאה מהקשת הסורית?

תאריך: 

======================================================================

שאלה: 

איך נוצרו הרי הגליל ( תחתון ועליון). האם כתוצאה משיברי משנה של השבר הסורי אפריקאי או כתוצאה מהקשת הסורית? מה ההבדל בין הקשת הסורית והקימוט האלפיני?

                                                                                                            אבי 

======================================================================= 

 התשובה:

ד"ר אורן אקרמן משיב:

 

עיצוב הגליל
 
הגליל העליון עוצב ע"י סדרת אירועים טקטוניים כמפורט להלן:
 
1. הקשת הסורית - מערכת של קמטים (אנטיקלינות) וקערים (סינקלינות) בכיוון צפון דרום. המערכת הייתה פעילה במהלך הסנון. תהליכים טקטוניים ואירוזיביים מאוחרים גרמו לכך שכמעט ולא ניתן לראות ביטוי למערכת זו בנוף הנוכחי.
 
2. מערכת שבירה  אופקית - בכיוון דר' מז' צפ' מע' ודר' מע' מפ מז'. הייתה פעילה בעיקר במיוקן, ניתן לביטוי בשבר מירון.
 
3. מערכת שבירה בכיוון מז' מע' היוצרת סדרה של הורסטים (מבנים מוגבהים) וגרבנים (עמקי אורך). יצרה את המערכת הנופית של הגליל התחתון ומספר מבנים בגליל העליון. הייתה פעילה בעיקר בפליוקן התיכון והמאוחר. לפני היווצרות הבקע 
ועם ראשית היווצרותו.
4. מערכת שבירה של בקע ים המלח - במהלך הפליסטוקן,  יצרה את ההתרוממות האחרונה בנוף וגרמה לעיצוב הנוכחי של מערכת הנחלים ומיקום קו פרשת המים.
 
 
התשובה מבוססת על פי ארי מטמון. ניתן למצוא חומר נוף בקישורים מטה.
 
קישורים
 
הקימוט האלפיני
נוצר עם סגירת אוקיאנוס טטיס ומפגש של אירו-אסיה  עם אפריקה וערב. תהליך שהחל במהלך הסנון.
בישראל בפרק זמן זה נוצרת הקשת הסורית. זוהי מערכת נפרדת מבחינת המבנה שלה.
 
 
 

 

בברכה, 

ד"ר אורן אקרמן

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן