ד"ר אלפרסון-אפיל נירה

ד"ר

פרסומים

מחקר

תחומי התמחות: הרקורד הפרהסטורי של ארץ-ישראל, שימוש באש ע"י האדם הפרהיסטורי, ניתוח כלי אבן מן הפליאולית התחתון והפליאולית התיכון. שימוש בתוכנת GIS וניתוח מרחבי של שרידים ארכיאולוגיים

קורסים

מספר קורס שם הקורס תואר
16-427 מדעים בארכיאולוגיה תואר ראשון
16-903 אתרים במרחב: יישומי GIS בארכיאולוגיה תואר ראשון
16-027 מהפכות קדומות: גילויים והמצאות בפרהיסטוריה של האדם תואר ראשון
16-026 בתים מבפנים תואר ראשון
16-210 חפירות נבחרות תואר ראשון
16-103 מבוא לפרה היסטוריה של א"י תואר ראשון