ירושלים בתקופת המקרא

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב 16-18 שנתי (211/410)

תואר ראשון כל השנים בחירה

סלבוס 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי