ארץ-ישראל במאה העשירית לפנה"ס והארכיאולוגיה של הממלכה המאוחדת

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ג', 18-20, שנתי

תואר ראשון כל השנים בחירה

סלבוס 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי