תרבות חומרית, חברה ואידיאולוגיה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב', 18-20, סמסטר א'

תואר ראשון שנים ב'-ג' בחירה ותואר שני כל השנים בחירה

 

סלבוס

 

מרצה: 
סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי