מדעים בארכיאולוגיה

הקוד של הקורס: 
מיקום: 
יום ב' 12-10, סמסטר א 225/410

למתמחים בארכיאולוגיה בלבד!

סילבוס

/files/lisa/shared/16-427-01.pdf

סוג קורס: 
תואר: 
קורס עבור סיור: 
קורס אקדמי