ביצורים, חומות ותקופות

תאריך: 

======================================================================

שאלה:

אני מבקש סקירה על  סוגי החומות והתקופות בהן היו בשימוש .
חומת סוגרים, חומה מוצקה ועוד...
 
                                                                                                                                                    ארז

======================================================================= 

 התשובה:

פרופ' אהרון מאיר משיב:

 מדובר בשאלה שיכולה להוות בסיס לכמה ספרים, אך בקיצור, הנה כמה נקודות:


ביצורים הם מרכיב הגנתי חשוב שקיים בתרבות האנושית כבר מהתקופה הניאולותית. לאורך התקופות, ישנן צורות שונות של ביצורים, הכוללים חומות, שערים, ואלמנטים אחרים.

בחומות אנו מבחינים במגוון רחב של טיפוסים: כל תקופה ותרבות והחומות האופייניות לה - בשל סיבות שונות. למשל, בתקופת הברזל בא"י אנו מבחינים בשני סוגרים עיקריים של חומות: חומת הסוגרים (שמורכבת משני קירות מקבילים עם "חדרים" בטווח) וחומה מלאה (שבנוייה ממקשה אחת מלאה). בעבר היה מקובל ליחס את הסוגרים לימי הממלכה המאוחדת (מאה 10) והמלאה לתקופות יותר מאוחרות במלכות ישראל ויהודה, אך כיום אנו יודעים ששני הטיפוסים מופיעים לאורך תקופת הברזל לסירוגין."

 

 בברכה,

פרופ' אהרון מאיר

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן