האם נבוכנאצר מלך בבל כבש את צור ואת מצרים? האם נלחם בהם? מה היו תוצאות הקרבות (אילו היו כאלו)?

תאריך: 

======================================================================

שאלה:

האם נבוכנאצר מלך בבל כבש את צור ואת מצרים? האם נלחם בהם? מה היו תוצאות הקרבות (אילו היו כאלו)?

                                                                                                                                                    אריק 

======================================================================= 

 התשובה:

ד"ר יגאל לוין משיב:

ככל שידוע לנו, ולמרות הכתוב ביחזקאל פרק כ"ט, נבוכדנאצר מעולם לא כבש את מצרים. בתור יורש העצר הבבלי, הוא הביס את הצבא המצרי של נכה ב' בשני קרבות בכרכמיש (609 ו-605 לפנה"ס), ולאחר שעלה למלוכה, נהל מספר מסעות לאזור וכבש את עקרון, אשקלון ועזה, שהיו בנות-חסות של מצרים. ב-601 נערך קרב גדול בין נבוכדנאצר לנכה באזור רפיח, שהסתיים ב"תיקו" ובאבידות גדולות משני הצדדים. בשנים שלאחר מכן, התרכזו הבבלים בסיום כבוש מדינות הלבנט כמו יהודה.
 
על המצור הבבלי על צור אנחנו יודעים בעיקר מכתביו של יוסף בן מתתיהו. הוא מספר שנבוכדנאצר צר על צור במשך 13 שנה, ובסופן צור נכנעה במעין "פשרה" שלפיה היא שמרה על אוטונומיה פנימית אבל הפכה להיות ווסאלית של בבל. הבעיה היא, שהמצור הזה לא נזכר בכרוניקות הבבליות, ואין לנו מושג מהיכן קבל יוסף את המידע שבידיו. יתכן שהוא פשוט עבד את מה שקרא ביחזקאל כ"ט, או שהיו בידיו מקורות עתיקים. יוסף ממשיך ומספר על נסיון נוסף לפלוש למצרים, וגם כאן, אין כל אזכור לפלישה זו, לא במקורות בבליים ולא במקורות מצריים. היא כן לכאורה נזכרת בירמיה מ"ד, ל. בכל מקרה, גם אם היתה כזו פלישה, מצרים מעולם לא הפכה לחלק מן האמפריה הבבלית, ונותרה עצמאית עד שנכבשה על-ידי כנבוזי ב' בנו של כורש הגדול מלך פרס בשנת 525 לפנה"ס.

 

בברכה,

ד"ר יגאל לוין 

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן