מה ידוע לנו על הגובה הממוצע של גברים/נשים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד?

תאריך: 

======================================================================

שאלה:

מה ידוע לנו על הגובה הממוצע של גברים/נשים בארץ ישראל בתקופת המשנה והתלמוד?

                                                                                                                                         הרב משה פינצ'וק
======================================================================= 

 התשובה:

ד"ר בועז זיסו משיב:

בהתבסס על נתונים אנתרופולוגיים (כלומר ממצא שלדים מקברים מהתקופה) הגיעו ד"ר יוסי נגר מרשות העתיקות וחוקרים נוספים למסקנה כי תושבי הארץ בתקופה הרומית היו נמוכים יחסית. הגובה הממוצע של הנשים היה כ - 1.5 מ' ואילו הגברים היו מעט גבוהים יותר, וגובהם הממוצא היה 1.6 מ' בערך.

מומלץ לעיין בעבודותיו של ד"ר נגר, ובעיקר בספרו המדעי-פופולארי:

נגר, י', תשס"ג, מי אנחנו: סיפורן העתיק של אוכלוסיות ישראל, פתח-תקוה: הוצאת רקיע.

לרשימת פרסומים מקיפה יותר, ראה ספריית רשות העתיקות במוזיאון רוקפלר:  

 http://libantiquities.exlibris.co.il/F

 

 

בברכה,

ד"ר בועז זיסו

המחלקה ללמודי א"י וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן