שאלה: מה הממצא הארכיאולוגי לגבי גובה הפתחים בעיקר של בתי מגורים בתקופת המשנה והתלמוד?

תאריך: 

 ======================================================================

שאלה:

מה הממצא הארכיאולוגי לגבי גובה הפתחים בעיקר של בתי מגורים בתקופת המשנה והתלמוד? רוב הסקירות הארכיאולוגיות לא מפרטות את גובה הפתח במקרה והוא נשתמר למלוא גובהו.

                                                                                                                                         הרב משה פינצ'וק
======================================================================= 

 התשובה:

ד"ר אייל ברוך משיב:

אכן, כפי שציינת, מרבית הסקירות הארכיאולוגיות לא מפרטות את גובה הפתחים, מה גם שבארץ-ישראל מספר הפתחים שהשתמרו למלוא גובהם בבתי מגורים הוא מועט ביותר. הנתון היחיד שיש בידי הוא גובהו של "בית המשקוף" במירון - 176 ס"מ. בית זה מתוארך למאות ג'-ד' לספירה ומדובר ביישוב יהודי (יש במקום בית כנסת ומקווה טהרה).

גובה פתחי המערות בסוסיא הוא בין 180 - 190 ס"מ, אך מדובר במחסנים חצובים מתחת לבתי המגורים (הפתחים חצובים ולא בנויים).

בגולן ובחורן (צפון ירדן וסוריה) השתמרו כפרים שלמים על בתיהם (לעיתים שניים עד שלוש קומות) רובם מן התקופה הביזנטית (מאות ד'-ז' לספירה), ובהם ניתן לראות פתחים רבים. למרות שגובה הפתח אינו מצויין בדרך כלל, הרי שבחלק מן התמונות מופיע מקל קנה מידה הנשען על מזוזת הפתח, ונראה שהגובה הוא בסביבות 1.8 מ', בדומה למירון (ובכל מקרה, פחות מ 2 מ').

 

אייל ברוך, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס), אוניברסיטת בר אילן  

  

לקריאה נוספת:

 

1.  בית המשקוף במירון:.

 Meyers, E.M., Strange, J.F., & Meyers, C.L., Excavations at Ancient Meiron, Upper Galilee, Israel 1871-1972,1974-1975,1977, Cambridge 1981, pp 72-76

2.    רפיד בגולן:

  .Urman, D., Rafid on the Golan -  A Profile of a Late Roman and Byzantine Village (BAR International Series 1555), Dar, S., Hartal M., and Ayalon, A., (eds.), Oxford 2006.

3.    סקירה בעברית על בתי המגורים בגולן: הרטל, מ', ארץ היטורים: ארכיאולוגיה והיסטוריה של צפון הגולן בתקופה ההלניסטית רומית וביזנטית, קצרין תשס"ו.