דבר ראש המחלקה

ברוכים הבאים לאתר המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה ע"ש מרטין (זוס). 

המחלקה ללימודי ארץ-ישראל וארכיאולוגיה היא מחלקה בין-תחומית, הכוללת עשרות מרצים, חלקם במשרה וחלקם מורים מן החוץ, המכסים תחומים נרחבים מאד בהוראה ובמחקר, מארכיאולוגיה פרהיסטורית ועד החברה במדינת ישראל, ומניתוח טקסטים ועד בדיקות מיקרומורפולוגיות.

מבחינה כרונולוגית מכסה המחלקה את תקופת המקרא (תקופות הברונזה והברזל), תקופת הבית השני (התקופות הפרסית, הלניסטית ורומית), המשנה והתלמוד (התקופה הרומית והביזאנטית), ימי הביניים והעת החדשה, ובשנים האחרונות גם את התקופות הפרהיסטוריות. מבחינת תחומי מחקר  עוסקים מורי המחלקה בהיסטוריה, בארכיאולוגיה, גיאוגרפיה-היסטורית, גיאוגרפיה פיזית ואנושית, ניתוח טקסטים, אפיגרפיה, היבטים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים של החברה לתקופותיה, בוטניקה, זואולוגיה (מודרנית וארכיאולוגית), ספלאולוגיה של מערות מלאכותיות, תולדות הרפואה, ועוד ועוד.

דומה כי אין עוד אף מחלקה כה מגוונת, שמוריה בעלי הכשרה במדעי הרוח והיהדות, במדעי החברה, ובבוטניקה וזואולוגיה, והקורסים הנלמדים בה מכסים טווח כה נרחב. גיוון זה הוא אחד מהדברים המייחדים את המחלקה, ואנו עושים מאמצים רבים לשמור עליו.

בין הדברים המייחדים את המחלקה ראוי להדגיש את עבודת השדה, ובעיקר את הסיורים והחפירות. תלמידי המחלקה משתתפים במהלך לימודיהם במספר רב של ימי שדה וחפירה. כך למשל תלמידים המתמחים בגיאוגרפיה היסטורית חייבים ב - 40 ימי סיור ושבוע חפירות, בעוד שתלמידים המתמחים בארכיאולוגיה ולומדים כדי לקבל "תעודת חופר" חייבים ב - 34 ימי סיור ושבעה שבועות חפירה. מרבית הסיורים מהווים חלק מחובת הלימוד בקורסים (בנוסף להרצאות בכיתה המתקיימות כרגיל), אך יש גם סיורים כלליים. המחלקה מקיימת כיום שתי חפירות ארכיאולוגיות גדולות, וכן כמה פרויקטים קטנים יותר של חפירות וסקרים. הפרויקטים הגדולים כוללים את חפירות תל עיטון בראשות פרופ' אבי פאוסט ואת חפירות תל צפית בראשות פרופ' אהרון מאיר.

פרויקטים ומרכזים נוספים המתקיימים במחלקה הם מרכז רנרט לחקר ירושלים, בראשות פרופ' יהושע שוורץ. הפרוייקט מקיים פעילות מחקרית רבה הקשורה לירושלים, ובעיקר את הכנס השנתי על חידושים בחקר ירושלים  (לאחרונה התקיים הכנס העשרים של המרכז), שדבריו מתפרסמים במקביל לכנס עצמו. בנוסף, מוציא המרכז לאור כתב עת בשם ירושלים וארץ-ישראל, וכן סדרת ספרים על פרספקטיבות יהודיות ונוצריות היוצא לאור בהוצאת בריל היוקרתית. כן פועל במחלקה המדור לתולדות הרפואה, בראשות פרופ' זהר עמר, המקיים מגוון מחקרים הקשורים לחקר הרפואה, צמחי מרפא, ועוד. בנוסף, מתקיימת במחלקה פעילות ענפה בחקר נשים ביישוב ובמדינת ישראל, בראשות ד"ר לילך רוזנברג.המחלקה ללימודי אריץ-ישראל וארכיאולוגיה מתברכת במספר רב של תלמידי מחקר לתואר שני ושלישי. חברי סגל המחלקה מדריכים סטודנטים בעבודת מאסטר ודוקטורט בכל התחומים שנמנו לעיל, תוך דגש על חדשנות ומצוינות אקדמית. בוגרי המחלקה השתלבו בתפקידים שונים ומגוונים, בהדרכה, הוראה, וניהול ובמשרות אקדמיות באוניברסיטת בר-אילן ומחוץ לה.

 

בברכה,

פרופ' בועז זיסו

ראש המחלקה