ירושלים- עיר דוד עם פרופ' עמוס קלונר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

לתלמידי הקורס בלבד

תלמידים שאינם בקורס ומעוניינים להצטרף, אנא ליצור קשר עם המרצה או רכז הסיורים במייל.

פרטי הסיור: 

9:00- הגעה עצמית לירושלים. נפגשים בכניסה לגן לאומי עיר דוד 

במהלך הסיור נבקר בשרידים הארכיאולוגיים מימי בית שני בגן הלאומי.

הרשמה לסיור: