סיור צפית, קייפה ועזקה עם פרופ' אהרון מאיר

מספר הסיור: 
מרצה הסיור: 
תאריך סיור: 
תאריך סיום הרשמה: 
תנאי הרשמה: 

עדיפות לתלמידי הקורס

פרטי הסיור: 

יציאה מבר אילן, שער הרכב בשעה 7:30 בדיוק

במהלך הסיור נבקר בתל צפית, ובחרבת קייפא ותל עזקה שבעמק האלה

נא להביא נעליים סגורות, בגדים חמים ואוכל ושתייה לכל היום.

 

הרשמה לסיור: