מסלול חדש ייחודי - דו ראשי מובנה, המחלקה ללימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה עם המחלקה ללימודי מידע