השתלמות ייחודית בארכיאולוגיה למדריכי תו תקן - בתל צפית