גיליון תשיעי של "דרך ארץ" המסכם את היומיים שחווינו בשבוע שעבר בכרמל, להנאתכם.