במפגש הקרוב של הסמינר המחלקתי ב-5.6.18 תתקיים הרצאתו של פרופ' סטיבן, בנושא: "מנורה כסמל יהודי בעולם העתיק" (המרכז ללימודי ישראל, ישיבה יוניברסיטי)

במפגש הקרוב של הסמינר המחלקתי ב-5.6.18 תתקיים הרצאתו של פרופ' סטיבן, בנושא: "מנורה כסמל יהודי בעולם העתיק" (המרכז ללימודי ישראל, ישיבה יוניברסיטי)

 

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_5.6.18.doc