במפגש הקרוב של הסמינר המחלקתי ב-22/5/18, תתקיים הרצאתו של ד"ר נחום ברוכי בנושא:"שיקום הקיבוץ הדתי מחורבנו במלחמת העצמאות" (חוקר עצמאי מזכ"ל הקיבוץ הדתי לשעבר)

במפגש הקרוב של הסמינר המחלקתי ב-22/5/18, תתקיים הרצאתו של ד"ר נחום ברוכי בנושא:"שיקום הקיבוץ הדתי מחורבנו במלחמת העצמאות" (חוקר עצמאי מזכ"ל הקיבוץ הדתי לשעבר)

/files/lisa/shared/smynr_mkhlqty_22.5.18.doc