"המכתבים הנעלמים של נצורי גוש עציון: לא הפסיקו להאמין" - כתבה מרתקת המבוססת על התזה שכתב בנימין טרופר על השיירות לגוש עציון בהנחיית גדי קרויזר.